Cenník

Prenájom areálu

CENNÍK VSTUPOVLETNÁ SEZÓNA(3.6. - 30.9.) 
TYPDOSPELÍDETI do 12 rŠTUDENTI
ZIPWIRE
1 jazda8,00 €5,00 €8,00 €
Každá ďalšia jazda5,00 €5,00 €5,00 €
10 jázd neprenosných40,00 €40,00 €40,00 €
10 jázd prenosných50,00 €50,00 €50,00 €
LANOVÝ PARK
Celý (60 minút)8,00 €-8,00 €
Celý (30 minút)5,00 €-5,00 €
Detský okruh (30 minút)3,00 €3,00 €3,00 €
Prenájom areálu 1 hod.100 €100 €

MAPA STRÁNKY